Banner

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dostępu do wybranych usług w portalu Giełda Militariów.
 2.  Portal nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez użytkowników, nie pobiera żadnych opłat, prowizji, a działa jedynie jako witryna  ogłoszeniowa. Portal nie może zapewnić, że każda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze jak i nie jest również w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z portalu. Użytkownik dokonuje zatem transakcji na własne ryzyko.
 3. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji lub niewłaściwego zachowania jednej ze stron transakcji.
 4.  Prezentowane na stronach portalu ogłoszenia i ich treści nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 KC.
 5. Użytkownik akceptuje fakt, iż nie ma prawa rościć jakichkolwiek pretensji wynikłych z wadliwego działania portalu ogłoszeniowego.
 6. Serwis nie bierze udziału w sporach powstałych między użytkownikami portalu. Wszelkie nieporozumienia dotyczące treści ogłoszeń i zawartej lub niedoszłej do skutku transakcji rozwiązują między sobą sami użytkownicy. Serwis nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.
 7. Serwis może być używany jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem.
 8. Goście mogą korzystać jedynie z ograniczonych funkcji Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, z poszanowaniem przepisów prawa i zasad uczciwości.
 9.  "Zweryfikowany Sprzedawca " zyskuje użytkownik który jest znany administracji i transakcje z nim przechodzą bez obaw

Warunki dodawania ogłoszeń

 1.  Ogłoszenia mogą dodawać tylko osoby zarejestrowane.
 2. Zabronione jest oferowanie przedmiotów, które nie są własnością użytkownika giełdy.
 3. Treść ogłoszeń musi być zgodna z polskim prawem.
 4. Zabroniona jest publikacja ogłoszeń z przedmiotami, których posiadanie jest zakazane polskim prawem lub wymaga pozwoleń na ich posiadanie, takich jak broń oraz jej istotne części składowe, amunicja, materiały wybuchowe itp.
 5. Zabronione jest propagowanie nazizmu oraz innych zbrodniczych systemów totalitarnych! Ogłoszenia mogą zawierać jedynie przedmioty o charakterze kolekcjonerskim, historycznym lub służące do rekonstrukcji historycznej. Zachęcamy do lektury art. 256 KK.
 6. Przedmioty muszą być publikowane w odpowiednich kategoriach. Wszelkie przedmioty powojenne powinny się znaleźć w kategorii "Militaria po 1945".
 7. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszeń, które łamią jakiekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu.
 8. Użytkownik wybierze jedną, właściwą dla Przedmiotu Kategorię i podkategorię tematyczną, do której Ogłoszenie powinno zostać przypisane
 9. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszeń, które łamią jakiekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu bez wyjaśnienia przyczyny.
 10. Ogłoszenie powinno zostać sporządzone w języku Polskim
 11. Treść Ogłoszenia powinna zawierać jasny, dokładny i kompletny opis Przedmiotu, zawierający zgodne z prawdą i niewprowadzające w błąd informacje co do cech Przedmiotu.

Rejestracja i Dezaktywacja konta

 1. Rejestracja jest darmowa.
 2. Dane niezbędne do rejestracji to: Login, hasło, nazwa użytkownika oraz email.
 3. Konto jest aktywowane automatycznie.
 4. Administrator zastrzega sobie możliwość zablokowania bądź usunięcia konta użytkownika.
 5. Konto może usunąć tylko i wyłącznie administrator - w tym celu skontaktuj się z nami.